Utleige

Ynskjer du å leige lokaler, bord, stolar og dukar, ta kontakt med Arnfrid Espeland (tlf. 40602711) eller bjerkreimbedehus@gmail.com

Du kan sjekke i kalenderen om dagen du ynskjer er ledig.

Bestilling av bedehuset til konfirmasjon blir tidlegast motteke etter førre års konfirmasjonsfeiring, og blir avgjort med loddtrekking seinast 1. juli.

Ved leige av lokale har de også tilgang til: kjølerom, fryseboks, ulike lysestakar og vasar, ulike dukar, småbord inntil ca 200 personar, middagsservise/bestikk til ca 100stk., kaffiservice til ca 200 stk. m.m.

De kan også bruke projektor og høgtalaranlegg med ordinære mikrofonar, ein trådlaus mikrofon og ein trådlaus mygg.


Prisar

4000 kr Bryllaup , (1.og 2.etg.

500 kr tillegg for frokost dagen etter

3000 kr Andre selskap / konfirmasjon heile 1.etg

2500 kr Hovedsal/Lillesal m/kjøkken

700 kr Forenings-salene 2.etg

Kjøkken kan leigast ut ved behov. Pris blir fastsett i kvart enkelt tilfelle.

2000 kr Matsal m/kjøkken

700 kr Gamle Kjellarstova (Minsten rom)

2000 kr Nye Kjellarstova (heile Kjelleren)

2000 kr Minnemøte etter gravferd, med ferdig oppsette bord og stolar

1500 kr Minnemøte etter gravferd, set opp bord sjølv

40 kr Bord

15 kr Kvite stolar

40 kr Midags- og kaffidukar pr.stk (ut av huset)


- Møter/festar leigd av lag og org. utanom bedehuset si verksemd: minstepris 500 kr.

- Ved bryllaup og andre selskap vert lokalet til vanleg reservert dagen før.

- Kjøkken i kjellar er enklare utstyrt.

- Dukar brukt på huset inngår i leigeprisen.