Kontonr./Vipps


Gave til Bjerkreim bedehus/drift av huset kan ein betale til konto: 3344 20 01184 - Vipps 93429

Medlemskontigent (200,- kr) til Bjerkreim Indremisjon kan ein betale til konto: 3344 20 00951