Faste aktivitetar

Barn - Ungdom

Søndagsskulen:

v/ Jane Rønning

Omlag annakvar søndag kl 11:20 - 12:00

Minsten:

v/ Karen Sofie Solberg og Gunhild Helland

Torsdagar kl 09:30 - 12:00

Gute- / jentelaget:

(for gutar og jenter 2. - 7. klasse)

v/ Tommy Christensen og Gunlaug Helland

Annankvar måndag kl 18.30 - 20:00

Yngres:

(for gutar og jenter 5. - 7. klasse)

v/ Torunn Ivesdal Gjedrem

Annankvar måndag kl 19:00 - 20:15

Barnekoret:

(for gutar og jenter 1. - 7. klasse)

v/ Torunn Bjerkreim Moi

Torsdagar kl 17:00 - 18:00

Fredagstreff:

(for ungdom frå 8. klasse og oppover)

v/ Torunn Ivesdal Gjedrem

Annankvar/tredjekvar fredag kl 20:00 - 23:00

Familie - Voksne

Laurdagskveld:

Kveldsmat, sang og forkynnelse for heile familien, kl 18:00

Sjå kalender

Endelig Søndag:

Søndager kl.11.00, sjå kalender

Bønne- og vitnemøte (tysdagsmøte):

Dei tysdagane det ikkje er andre møter, kl 19:30