Utleige‎ > ‎

Leigeprisar for privat leige


Bryllaup , (1.og 2.etg.)

4000kr

v/frokost dagen etter i tillegg500 kr

Andre selskap/ konfirmasjon m.m. (heile 1.etg)

3000kr

Hovedsal/Lillesal m/kjøkken2500 kr

Forenings-salene (Jenteforeningsalen/ blåsalen)

700kr

Kjøkken

300kr

Matsal m/kjøkken2000 krGamle Kjellarstova(Minsten rom)700krNye Kjellarstova (heile Kjelleren)

2000kr

Minnemøte etter gravferd (ferdig oppsette bord og stolar)


2000 kr

Minnemøte etter gravferd (set opp bord sjølv)


1500kr

Leige av:

Bord40kr
Kvite stolar15kr
Midags- og kaffidukar pr.stk (ut av huset)40kr
Møter/festar leigd av lag og org. utanom bedehuset si verksemd:  minstepris 500 kr.

 

Ved bryllaup og andre selskap vert lokalet til vanleg reservert dagen før.

Kjøkken i kjellar er enklare utstyrt.

Dukar brukt på huset inngår i leigeprisen.

 

Bestilling av bedehuset til konfirmasjon i Bjerkreim blir tidlegst motteke etter

førre års konfirmantfeiring.

Ved fleire tingingar blir det loddtrekking seinast 1.juli

  

Desse takstane gjeld frå 01.09.2018

Comments