Utleige

Leige av huset til selskap o.a. + leige av bord, stolar og dukar:
Kontakt: Anne M.J. Slettebø, mob. 99494785,  e-post.bjerkreimbedehus@gmail.com
 
Sjå kalender for ledig/opptatt.
 
(Møter som skal inn i møtekalenderen må meldast til: Anne M.J. Slettebø, mob. 99494785                                                                                                                                                 epost. bjerkreimbedehus@gmail.com
 

 

Bestilling av bedehuset til konfirmasjon blir tidlegast motteke etter førre års konfirmasjonsfeiring.
Ved fleire tingingar blir det loddtrekking seinast 1. juli.