Utleige

Leige av huset til selskap o.a. + leige av bord, stolar og dukar:
Kontakt Tommy Christensen, mob. 91339454  e-post.  christensen78@hotmail.com
 
Sjå kalender for ledig/opptatt.
 
(Møter som skal inn i møtekalenderen må meldast til: Kjell Arne Refstie, mob.  48123093                                                                                                                                                  epost. refstie86@hotmail.com)
 
Leigeprisar for privat leige:

Bryllaup , (1.og 2.etg.)

4000kr

v/frokost dagen etter i tillegg 500 kr

Andre selskap/ tilstelninger og konfirmasjon

3000kr

Hovedsal m/kjøkken 1500 kr

Forenings-salene (Jenteforeningsalen/ blåsalen)

700kr

Kjøkken

300kr

Matsal m/kjøkken 1500 kr

Kjellarstova(Minsten rom)

700kr

Kjeller Cafeèn

2000 kr

Heile Kjelleren

2000kr

Leige ved val

1500kr

Overnatting, privat pr. rom

100kr

Minnemøte etter gravferd (ferdig oppsette bord og stolar)

2000 kr

Minnemøte etter gravferd (set opp bord sjølv)

1500kr

Leige av:

Bord

40kr

Kvite stolar

15krMidags- og kaffidukar pr.stk (ut av huset)

40kr 

Duker brukt på huset inngår i leieprisen. 

Desse takstane gjeld frå 01.01.2014

 

 

Bestilling av bedehuset til konfirmasjon blir tidlegast motteke etter førre års konfirmasjonsfeiring.
Ved fleire tingingar blir det loddtrekking seinast 1. juli.