Familie / Voksne

Bønne- og vitnemøte (tysdagssmøte):
Dei tysdagane det ikkje er andre møter, kl 19:00
 
Laurdagskveld:
Kveldsmat, sang og forkynnelse for heile familien, kl 18:00
Sjå kalender
 
Endelig Søndag:
Søndager kl.11.00, sjå kalender

Musikklaget:
v/ Asta Refstie, tysdagar kl 20:00
 

 
Undersider (1): Fokus