Barn / Ungdom

Søndagsskulen:
v/ Jane Rønning
Omlag annakvar søndag kl 11:15 - 12:00
 
Minsten:
v/ Karen Sofie Solberg
Torsdagar  kl 09:30 - 12:00
 
Gute- / jentelaget:
(for gutar og jenter 2. - 7. klasse)
v/ Ivar Eldor Espeland og Gunlaug Helland
Annankvar måndag kl 19:00 - 20:30
 
Yngres:
(for gutar og jenter 5. - 7. klasse)
v/ Torunn Ivesdal Gjedrem
Annankvar måndag kl 19:30 - 20:45
 
Barnekoret:
(for gutar og jenter 1. - 7. klasse)
v/ Torunn Bjerkreim Moi
Torsdagar kl 17:00 - 18:00
 
Fredagstreff:
(for ungdom frå 8. klasse og oppover)
v/ Torunn Ivesdal Gjedrem
Omlag annakvar fredag kl 21:00 - 24:00